การแข่งขัน Genshin Impact Thailand Carnival! 2023 ค้นหาสุดยอดนักเดินทางประเทศไทย

by Ratto
0 comment

กิจกรรม Genshin Impact Thailand Carnival!

Genshin Impact Thailand Carnival

เหล่านักเดินทางทั้งหลาย,
พบกับกิจกรรม Genshin Impact Thailand Carnival! เข้าร่วมแข่งขันเฟ้นหาสุดยอดนักเดินทาง Genshin Impact ในประเทศไทย เพื่อรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

ผู้เข้าแข่งขัน 4 ทีมสุดท้ายจะได้เข้าการแข่งรอบไฟนอลแบบออฟไลน์ ที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร

**รับสมัครสูงสุด 64 ทีม โดยจะนับตามลําดับของการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและจะถือว่ามีสิทธิÍเข้าร่วมก็ต่อเมื่อทีมนั้น
ได้รับการยืนยันจากทีมงานตามระเบียบของ HoYoverse **

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. การแข่งขันรูปแบบทีมใน 1 ทีม จะต้องมีผู้เล่น 3 คน และผู้เล่นสํารองไม่เกิน 2 คน (มีหรือไม่ก็ได้)
2. ผู้เล่นต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทยสามารถสมัครได้
3. ในกรณีที่เป็นผ้เล่นต่างชาติ ให้ใช้ Passport ในการสมัครแทนบัตรประจําตัวประชาชน
4. ต้องใช้ UID ของผู้เล่นเองในการสมัคร
5. ชื่อทีมและโลโก้ทีมต้องสุภาพและได้รับการตรวจสอบจากทีมงานล่วงหน้า
6. ผู้เล่นต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎการแข่งขัน
7. ผู้เล่นจะต้องจัดเตรียมเอกสารสําเนาบัตรประชาชน หรือ ใบขับขีÉ เมืÉอได้รับการร้องขอจากทางทีมงานผู้จัดแข่ง
8. ผู้เข้าแข่งขันจะใช้ไอดีกลางในการแข่งขัน Genshin Impact Thailand Carnival โดยจะต้องมีพื้นที่สําหรับการ
ดาวน์โหลดตัว Tournament Client สําหรับการแข่งขัน (Size ~80 GB) *แข่งขันบน PCเท่านั้น*
9. ผู้เล่นจะต้องมี Application Discord เพื่อใช้ในการติดต่อสืÉอสารกับทางทีมงาน และผู้เข้าแข่งขันทีมอืÉนๆ
10. ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของแอดมิน หรือ ทีมงานทีÉทําการถ่ายทอดสดการแข่งขัน
11.ผู้เล่นสามารถอัพโหลด VDO การแข่งขันของตัวเองได้ลงในช่อง Youtube ส่วนตัวและส่งผลการแข่งขัน
ผ่าน Link Private

Genshin Impact Thailand Carnival!

Timeline Tournament

 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 31 ม.ค. 2566
1.เข้าร่วม Discord AIS ESPORTS COMMUNITY ได้ที่ ลิงค์
: https://discord.com/invite/ePWF9MyaHS
2.กดเข้าร่วมห้อง Genshin Impact Carnival
3.กดดาวโหลด เอกสาร Excel เพื่อกรอกข้อมูล
4.ส่งกลับมาในห้อง ส่งเอกสารการแข่งขันภายในวันที่ 3 ก.พ. 2566
**ต้องทําการสมัครบนเว็บไซต์ จึงจะมีสิทธิ์การส่งเอกสารเพื่อให้ทาง HoYoVerse ตรวจสอบ
5.ประกาศผล ทีมที่ได้เข้าร่วม วันที่ 5 ก.พ. 2566 ผู้เล่นที่ได้เข้าร่วมจะได้รับ ไอดีทดสอบเพื่อใช้ในการแข่งขัน
(Beta Server)
ซึ่งทางทีมงานจะส่ง Server และ ID ให้หลังประกาศผล 64 ทีมที่ได้รับสิทธิ์บน Discord AIS ESPORTS
COMMUNITY
 ไม่อนุญาตให้นํา Beta Server มาทํา Content ทุกกรณี หากมีการยื่นฟ้องจากทาง HOYOVERSE ทีมงานจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 เปิดรับการส่งผลการทําเวลาของรอบ Qualifiers วันที่ 6 – 12 ก.พ. 2566
 ประกาศสายการแข่งขัน วันที่ 15 ก.พ. 2566 (รอบ 16 ทีม)
 การแข่งขัน รอบ 16 ทีม และ รอบ 8 ทีม วันที่ 17 – 19 ก.พ. 2566
 รอบรอบชนะเลิศ และ รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 25 ก.พ. 2566 (Offline Event @ Ais Esport Studio)

นักเดินทางท่านใดสนใจสมัครเข้าร่วมได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ม.ค. นี้ ที่ https://hoyo.link/19knBBAd

ใครที่หาเรเซอร์โกลด์เติมกดกาชาก็สามารถแวะเข้าไปเติมกันฟินๆ ได้เลยกับ SEAGM ที่ Link นี้ค่ะ
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจจาเกม Genshin Impact จาก เก็บตกภาพบรรยากาศงานตู้ DodoCo กลางสยาม  | จัดอันดับตัวละครยอดนิยมประจำปี 2022

Genshin Impact Thailand Carnival!

You may also like

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.